Tot eind 2021 is Adam Leech Artist in Residence in het S.M.A.K.. Tijdens deze periode brengt hij zijn experimentele aanpak binnen in de gecodeerde omgeving van het museum.

Hij zet er een onderzoek op naar de beleving van de toeschouwers in het museum. Het verleent hen toegang tot zijn fysieke en theoretische ruimtes, zijn private en publieke activiteiten, zijn bezoekers en medewerkers.

Op regelmatige basis zal hij zijn bevindingen aftoetsen aan de (on)geijkte wijzen waarop kunst en beleving vanuit de museumwerking worden gedefinieerd.