De voorbije jaren ontving het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) enkele belangrijke schenkingen van werk door Gustave Van de Woestyne (1881-1947). Deze schenkingen vormen een opmerkelijke versterking van de reeds omvangrijke museumcollectie rond deze van oorsprong Gentse kunstenaar. Deze zomer brengt het MSK al haar kunstwerken door Van de Woestyne samen in één collectiepresentatie: van tekeningen en voorstudies tot schilderijen en boekillustraties.

Sinds decennia is de kunstenaar Gustave Van de Woestyne verbonden met het Gentse museum. Na 2000 ging veel aandacht naar Van de Woestynes grafische oeuvre, waarbij onder meer voorbereidende tekeningen voor Streuvels’ hertaling van het Middelnederlandse epos Van den vos Reynaerde werden aangekocht, maar tevens de waarschijnlijk bekendste portrettekening die Gustave maakte van zijn broer de dichter-schrijver-criticus Karel van de Woestijne (1910).

Dankzij de schenkingen van de afgelopen jaren kan het museum een nog ruimer beeld tonen van het oeuvre van de kunstenaar en hierbij nu zelfs de eerste fase van zijn carrière illustreren. Zo kwam het museum onlangs in het bezit van het vroegst bekende zelfportret van Van de Woestyne, ontstaan omstreeks 1899-1900, toen hij nog studeerde aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten (of deze net had verlaten).