De Australische kunstenaar zal uit de collectie en het omvangrijke archief van S.M.A.K. nieuwe opstellingen formuleren. Het geabstraheerde ontwerp functioneert tegelijk als platform voor collectiewerken en kunsthistorisch onderzoek én als plek waar in dialoog zal worden gegaan over hedendaagse museumwerking in de vorm van lezingen en performances.