Lukas Roels maakt naaktportretten van kinderen. Hij toont sombere zwart-witfoto's met thema's als melancholie, onbevangenheid, wensen en dromen, tijd en vergankelijkheid. De naaktheid van de kinderen heeft niets seksueels, ze verbergen niet en dagen niet uit. Recent poseerden enkelen van hen opnieuw als jongvolwassenen voor Lukas' camera.