Historicus en hoogleraar Jan Dumolyn vertelt je tijdens deze lezing alles over de sociale geschiedenis ten tijde van Van Eyck.

De werkplaats van Jan van Eyck in Brugge was in de vijftiende eeuw de draaischijf tussen Noordwest-Europa en de Middellandse Zee. Italiaanse handelaars verkochten luxe producten uit de Islamwereld. Import vanuit de Zijderoute bracht exotische goederen die een bijzondere plaats kregen in het werk van Van Eyck. Weelderige kleuren en oosterse motieven betekenden een harde stijlbreuk met wat gangbaar was in de materiële leefwereld. De exclusieve esthetiek, het uitzonderlijke vakmanschap en de symbolische kracht maakten objecten gegeerd bij de stedelijke elite. Ze werden ingepast in een strategie van materieel vertoon en sociaal onderscheid aan het Bourgondische hof.