Het kunstenparcours 'Vlaamse Meesters in Situ' richt, op 45 locaties in Vlaanderen, de schijnwerpers op Vlaamse topstukken die nog op hun oorspronkelijke plek te bewonderen zijn en specifiek voor die plaats gemaakt werden.

Waan je een middeleeuwse kloosterling in het STAM

In het STAM krijgen de muurschilderingen in de refter van de voormalige Bijlokeabdij speciale aandacht.

Ze speelden een belangrijke rol in de religieuze beleving van de kloosterzusters. De refter krijgt zijn 14de-eeuwse opstelling terug. Touchscreens dompelen je onder in de bewogen geschiedenis van de abdij. Ontdek het verhaal achter het “Laatste Avondmaal” en kijk binnen in het verborgen leven in de abdij.

Ook buiten deze tentoonstelling zijn deze muurschilderingen altijd te bewonderen bij een bezoek aan het STAM.

Met het Pelgrimsboek van 'Vlaamse Meesters in Situ' kun je de abdijrefter van het STAM gratis te bezoeken. Het boek kost 10 euro en je kunt het kopen in het STAM.

Italiaanse renaissance in de Sint-Jacobskerk

Michiel Coxcie bracht de Italiaanse renaissance naar de Zuidelijke Nederlanden. In de Sint-Jacobskerk kun je zijn ‘Triptiek met taferelen uit het leven van Christus’ bewonderen.

De Sint-Michielskerk en van Dyck

‘Christus aan het kruis’ van Antoon van Dyck toont van Dyck op zijn best: schilderkunst in al zijn kracht en eenvoud. Het werk past perfect in de eenvoudige en rustige Sint-Michielskerk.

Miniaturen in het Klein Begijnhof

De Gentse schilder Lucas Horenbaut blies de Vlaamse miniatuurkunst nieuw leven in aan het Engelse hof. Hij pakte graag groots uit. Zijn ‘Fontein des Levens’ is daar het bewijs van. Je kunt het werk bewonderen in de kerk van het Klein Begijnhof.

En verder ook nog…

In de Heilige Kerstkerk (Sint-Salvatorkerk) kun je muurschilderingen van Theodoor Canneel bewonderen.

‘De besnijdenis van het kind Jezus’ van Melchior de la Mars is een omweg naar het Augustijnenklooster zeker waard.

Het STAM organiseert een aantal lezingen en rondleidingen in het kader van dit evenement. Inschrijven is aangeraden.

Verder staan er nog enkele tentoonstellingen op het programma: