3°C / 37°F

Rain

Zoeken

Liesa Van der Aa @ Sint-Jacobskerk

Liesa Van der Aa @ Sint-Jacobskerk

23 apr 2014Liesa Van der Aa (c) Koen Keppens

Gaat zangeres Liesa Van der Aa de religieuze toer op? Ja en nee. Ze haalt weliswaar haar inspiratie uit de Egyptische geloofsbeleving, maar haar optreden in de Sint-Jacobskerk kadert vooral in een herbestemmingsproject van de Gentse kerken.

Goed voorzien

Met 46 kerken is Gent qua gebedshuizen nogal goed voorzien. Misschien zelfs té goed tegenwoordig, want het aantal kerkgangers onder de Gentenaars daalt zienderogen. Veel van deze bouwwerken staan nu, als echo’s uit een ander tijdsgewricht, fier maar eenzaam in het straatbeeld. Ik vind het dan ook elke keer boeiend als er iets creatiefs gebeurt met deze architecturale parels. Ha’fest, het nieuwe, jaarlijkse festival van de Handelsbeurs, toont op 9 mei met een concert van Liesa Van der Aa in de stokoude Sint-Jacobskerk wat de mogelijkheden zoal zijn.

Herbestemming

De herbestemming van kerken is een thema dat op dit moment ook de aandacht van de media trekt. Niet verwonderlijk, want we staan voor een kentering. In overleg met het bisdom is beslist om in een aantal steden, waaronder Gent, pilootprojecten te starten. Acht kerken krijgen doelbewust een nieuwe invulling in de veranderende samenleving, een aantal kleinere exemplaren is openbaar verkocht als woonhuis.

Valorisatie

Naast deze ‘recyclage’ is ook een plan uitgewerkt voor de ‘valorisatie’ van kerken, een waardig alternatief. De religieuze diensten blijven doorgaan, maar er is ook plaats voor culturele bedrijvigheid. De kerk aan Sint-Jacobs leent zich daar perfect toe. In januari zag ik er Gregory Frateur (Dez Mona) aan het werk. Een onvergetelijk concert, en ik kijk dan ook enorm uit naar wat Liesa Van der Aa er op 9 mei vermag met een geheel nieuwe creatie: The Hall. Ze brengt acht rockmuzikanten en een 42-koppig koor mee voor een concert met Carmina Burana-allure.

Mystiek

De Sint-Jacobskerk is volgens mij de ideale locatie voor dit soort stukken: enerzijds heeft dit gebouw de perfecte akoestiek voor een koor, anderzijds haalde Liesa Van der Aa haar inspiratie uit de Egyptische geloofsbeleving. Per slot van rekening zijn we toch allemaal van tijd op zoek naar antwoorden? Een spiritueel thema dus, in een monumentaal-sacrale opvoering, op een mystieke plaats. Kan het toepasselijker?

Liesa Van der Aa (c) Koen Keppens