2°C / 36°F

Light rain showers

Zoeken

Geeraard de Duivelsteen

Geeraard de Duivelsteen

Deze burcht was ooit verdediger van Portus Ganda

Geeraard de Duivelsteen

Deze burcht was ooit verdediger van Portus Ganda

Ondanks de naam en de sombere aanblik heeft de duivel nooit in deze 13e-eeuwse burcht verbleven.

Doorheen de eeuwen werd het als ridderverblijf, wapenarsenaal, klooster, school en bisschoppelijk seminarie gebruikt. In 1623 kwam er een dolhuis voor krankzinnigen en een tehuis voor mannelijke wezen. Een ander deel van het gebouw werd gebruikt als gevangenis of tuchthuis. 

Contact

Geeraard de Duivelsteen

Geraard de Duivelstraat 1
9000 Gent
Stadsplan: D4

Publicatie

Toeristische Stadsgids Gent

Toeristische Stadsgids Gent

We nodigen je uit om door deze gids te grasduinen en onze stad wat beter te leren kennen.

Geeraard de Duivelsteen

In de buurt

Bisschoppelijk Paleis Gent

De administratieve zetel van het bisdom Gent en de verblijfplaats van de bisschop.

Gelijkaardig

Rabot Gent
In 1488 maakte Maximiliaan Van Oostenrijk hier gebruik van een zwakke plek in de stads verdediging om Gent in te nemen.
Sint-Niklaaskerk Gent
Uniek voorbeeld van Scheldegotiek. De in 1960 begonnen restauratie is nog altijd bezig.
Sint-Jacobskerk Gent
De twee torens dateren nog uit de romaanse periode, maar sindsdien kende de kerk vele verwoestingen, uitbreidingen en verbouwingen.