Overal ter wereld piekt het aantal toeristen, en dus ook in de Vlaamse kunststeden. De bloei betekent voor Gent een bron van welvaart en trots. Maar de toeristenstromen van de toekomst bieden ook stof tot nadenken.
Wat is jouw idee, hoop of droom voor het toerismebeleid van de toekomst? De Stad Gent wil alle ideeën en perspectieven horen en organiseert daarom een inspraaktraject 'Toerisme van de Toekomst'.


Het inspraaktraject zal in drie stappen verlopen:

 1. Stadsdebat
 2. Bespreking Resultaten Bewonersonderzoek
 3. Workshops

1) Stadsdebat en inspiratiesessie: 21 november 2019

Download de presentatie met alle cijfers hier.

Onder leiding van moderator Ilse Van Hoecke

 • 19.00-19.30     aankomst met drankje
 • 19.30-20.30     inleiding & presentaties door
  • Schepen Bram Van Braeckevelt
  • Directeur Toerisme Erwin Van de Wiele
 • 20.30-20.45     pauze met koffie & frisdrank
 • 20.45-21.30     tweede deel met aanvullend panelgesprek
  • Peter De Wilde - Administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen
  • Thomas Kindt - Verantwoordelijke belangenbehartiging Unizo
  • Greet Huybrechts - Sustainability manager Joker
  • Mitchel Kappen - Expat en doctoraatsstudent UGent & UZ
 • 21.30-23.00     afsluitende receptie

2) Bespreking resultaten bewonersonderzoek: 22 januari 2020

De bekendmaking en bespreking van de resultaten van het bewonersonderzoek rond toerisme in de verschillende Vlaamse Kunststeden. Welke evolutie is er sinds de nulmeting van 2017, specifiek wat betreft het draagvlak voor toerisme in Gent? Wat betekent dit voor de toekomst?

3) Workshops: 19 februari 2020 

Op basis van de eerste twee sessies worden vijf prioritaire thema's in de diepte uitgewerkt. Dat gebeurt in workshops, samen met Gentenaars en vertegenwoordigers uit de lokale toeristische sector.