Overal ter wereld piekt het aantal toeristen, en dus ook in de Vlaamse kunststeden. De bloei betekent voor Gent een bron van welvaart en trots. Maar de toeristenstromen van de toekomst bieden ook stof tot nadenken.

Wat is jouw idee, hoop of droom voor het toerismebeleid van de toekomst? De Stad Gent wil alle ideeën en perspectieven horen en organiseert daarom een inspraaktraject 'Toerisme van de Toekomst'.

Het inspraaktraject zal in drie stappen verlopen:

  1. Stadsdebat
  2. Bespreking Resultaten Bewonersonderzoek
  3. Workshops

1) Stadsdebat en inspiratiesessie: 21 november 2019

2) Bespreking resultaten bewonersonderzoek: 22 januari 2020

3) Workshops: 19 februari 2020 

***deze sessie is voorbij***

Download de presentatie van deel 3 hier.

4) Toerisme van de toekomst debat 4: 5 mei 2022

***deze sessie is voorbij***

Download de presentatie van deel 4 hier.

Ver­slag bur­ger­de­bat toe­ris­me 2

Download hier het verslag burgerdebat toerisme 2

Ver­slag bur­ger­de­bat toe­ris­me 3

Download hier het verslag burgerdebat toerisme 3

Ver­slag bur­ger­de­bat toe­ris­me 4

Download hier het verslag burgerdebat toerisme 4