Op het 6-jarig ritme van de gemeenteraadsverkiezingen ontwikkelt VisitGent een beleidsplan, dat goedgekeurd wordt door de Gentse Gemeenteraad. Het huidig beleidsplan 'Toerisme van de toekomst' is geldig in de periode 2020-2025 en werd goedgekeurd door de gemeenteraad van februari 2021. De opmaak van de beleidsnota is gebaseerd op de kennis en data binnen VisitGent en volgt het model van de beleidscyclus.

Om de beleidsnota te maken, verzamelden we eerst alle mogelijke gegevens over toerisme in en naar Gent, en luisterden we goed naar de wensen van het nieuwe bestuur. Vervolgens rolden we een participatietraject (Stadsdebat) uit, waarin alle belangengroepen (toeristische industrie, inwoners, andere overheden, ...) hun visie konden geven over het toerisme van de toekomst. Momenteel rolt VisitGent alle in de beleidsnota opgenomen acties uit.