VisitGent streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een visuele beperking. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgelegd in de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Mate van naleving van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen met betrekking tot toegankelijkheidseisen voor mensen met een visuele beperking. Deze regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA.

Onze organisatie voldoet gedeeltelijk aan niveau AA van de WCAG 2.2, aangezien sommige delen van onze website niet volledig voldoen (zie hieronder).

Ontoegankelijke inhoud

Inhoud buiten onze eigen website

  • Onze cookie-module is een externe module, die een sessie-pixel (CookiebotSessionPixel) zonder alt-tag instelt
  • De datumkiezermodule is een externe module die lege <th>-elementen in HTML toevoegt die niet nodig zijn.

Niet-naleving van de nationale wetgeving

  • Het contrast tussen de tekst op sommige afbeeldingen valt nog niet binnen de juiste parameters (min. 4.5:1). We werken aan dit probleem.
  • Video's op onze website worden afgespeeld met de videospeler van YouTube, die toegankelijke knoppen heeft, maar onze video's bevatten momenteel geen audiobeschrijving of ondertiteling. We streven ernaar om deze in de toekomst aan te bieden bij al onze videoclips.

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 februari 2024. De beoordeling of deze website en de campagnesites voldoen aan de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102 is gedaan op basis van het WCAG AA-rapport van de WAVE-app.

Feedback en contact

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

Contacteer ons via het contactformulier van de Stad Gent of via e-mail op gentinfo@stad.gent