Op deze pagina's kunnen alle belangstellenden (bewoners, studenten, toeristische industrie, toeristen,..) gedetailleerde informatie vinden over toerisme in en naar Gent.

VisitGent verzamelt heel wat informatie uit statistische bronnen en onderzoek over het toerisme in Gent. Met deze kennis ondersteunt VisitGent het toeristisch beleid.

Weinig tijd? Bekijk de kerncijfers in één oogopslag:

Heb je meer tijd? Bekijk dan het jaarrapport 'Toerisme in cijfers', klik op 'Onderzoek' en duik dieper in de materie of lees de volledige beleidsnota onder de rubriek 'Beleid'.

Toerisme in cijfers

​​​​​​In het jaarrapport van VisitGent vind je een overzicht van de kerncijfers: het aantal bezoeken aan het toeristisch infokantoor, het aantal bezoeken aan bezienswaardigheden, overnachtingscijfers en tewerkstellingscijfers.

Toe­ris­me in cij­fers

Het uitgebreide jaarrapport 'Toerisme in cijfers' geeft je een diepere inkijk in de kerncijfers.

Onderzoek

VisitGent voert heel wat onderzoek uit, alleen of in samenwerking met andere partners zoals Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden. 

Beleid

Op het 6-jarig ritme van de gemeenteraadsverkiezingen ontwikkelt VisitGent een beleidsplan, dat goedgekeurd wordt door de Gentse Gemeenteraad. Het huidig beleidsplan Toerisme van de toekomst is geldig in de periode 2020-2025 en werd goedgekeurd door de gemeenteraad van februari 2021.