VisitGent voert heel wat onderzoek uit, alleen of in samenwerking met andere partners zoals Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden. Kijk hieronder per onderzoeksthema voor meer informatie.

Toerisme door de ogen van de recreatieve bezoeker

Het kunststedenonderzoek bevraagt binnen- en buitenlandse dagtoeristen en verblijfstoeristen in de Vlaamse kunststeden. Waarom bezochten ze een specifieke plek, hoe besteedden ze er hun tijd en wat waren hun indrukken. 

Kunst­ste­den­on­der­zoek 2018

Bekijk hier het rapport van 2018. Momenteel loopt het onderzoek 2022 (de resultaten worden verwacht in zomer 2023).

Toerisme door de ogen van de bewoner

Het bewonersonderzoek peilt naar de houding van de inwoners van Gent (en de andere kunststeden) tegenover toerisme en de bezoekers van hun stad.

De resultaten van het bewonersonderzoek 2023 worden verwacht in het najaar van 2023.

Bewo­ners­on­der­zoek 2021

Bekijk hier de resultaten van het bewonersonderzoek 2021.

Toerisme in tijden van corona

​​​​​​Tijdens corona was het belangrijk de attitude van (potentiële) bezoekers te monitoren om de vinger aan de pols te houden en onze campagnes hierop te richten. Drie online onderzoeken werden uitgevoerd tussen juni 2020 en april 2021

Bezoe­kers­be­vra­ging juli 2020

Bekijk hier de resultaten van de bezoekersbevraging die afgenomen is in juli 2020.

Bezoe­kers­be­vra­ging novem­ber 2020

Bekijk hier de resultaten van de bezoekersbevraging die afgenomen is in november 2020.

Bezoe­kers­be­vra­ging april 2021

Bekijk hier de resultaten van de bezoekersbevraging die afgenomen is in april 2021.