Kunststad Gent heeft een breed toeristisch aanbod, waarbij een divers logiesaanbod past. In het aanbod zitten niet allen hotels of de camping aan de Blaarmeersen, maar ook B&B’s, hostels, vakantiewoningen en een camperwagenterrein.

Momenteel zijn er meer dan 700 logies in Gent, met onderdak voor meer dan 12.000 gasten. Als ondernemer vind je beslist nog het gat in de markt voor een onuitgegeven logies. Of je nu aan 2 of 500 gasten onderdak wil bieden; je veel, weinig of bewust geen sterren wil; in je tuin een huifkar wil plaatsen, een historisch pand wil renoveren of een nieuw hotel wil laten optrekken; het maakt niet uit. Hieronder vind je een aantal basisvoorwaarden waaraan alle uitbaters dienen te voldoen.

Is een omgevingsvergunning noodzakelijk?

Alvorens je de uitbating van een toeristisch logies wenst op te starten, kan je best nagaan aan welke stedenbouwkundige voorwaarden je dient te voldoen: 

  • Bij het optrekken van een nieuw gebouw op een onbebouwd perceel
  • Het wijzigen van de functie van een bestaand gebouw (bv. een leegstaand kantoorgebouw)
  • Functiewijziging van een bestaande wooneenheid (bv. kamerverhuur in een rijwoning)
  • Naargelang de geografische ligging van het pand (bv. stadscentrum of deelgemeente)

Heel wat stedenbouwkundige informatie kan je terugvinden bij Dienst Stedenbouw.

We raden je echter ten stelligste aan om rechtstreeks met hen contact op te nemen voor verdere bespreking:

Visienota Nieuw Groot Logies Gent

De visienota stelt dat er geen nieuw groot kamergebonden logies (vanaf 16 verhuureenheden) meer bijkomt in het gebied binnen de huidige R40/N430 (stadsring). Tegelijk schuift de visienota een tiental voorkeurgebieden naar voor waar Stad Gent nieuw groot kamergebonden logies verwelkomt. 

Informeer je grondig over de volledige visienota via Dienst Stedenbouw.

Is een brandveiligheidsattest noodzakelijk?

Het beschikken over een brandveiligheidsattest is één van de basisnormen waaraan elk toeristisch logies dient te voldoen. Omdat het zo belangrijk is - voor uitbater, toerist en Gent zelf - gaan we er hier even dieper op in. 

Aan welke brandveiligheidsnormen jouw logies moet voldoen, is afhankelijk van onder andere de grootte van het logies, en of het een kamergebonden dan wel een terreingebonden logies is.

Heb je hierover nog vragen, dan kan je contact opnemen met de Preventiedienst van de Brandweer:

Dien ik mij aan te melden bij Toerisme Vlaanderen?

Volgens het Vlaams Logiesdecreet is elk logies dat zich op de toeristische markt aanbiedt verplicht om zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen.

Elk toeristisch logies dat tegen betaling aangeboden wordt, dient vervolgens aan een aantal basisnormen te voldoen. Zo dien je o.a. over een brandveiligheidsattest, een brandverzekering en een verzekering B.A. voor het gebouw en de uitbating ervan te hebben.

Daarnaast moet elk logies voldoen aan algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden. Ze verschillen al naar gelang het een terreingebonden logies (op de grond) dan wel een kamergebonden logies (in een gebouw) of een jeugdlogies betreft.

Heb je hierover nog vragen, dan kan je contact opnemen met Toerisme Vlaanderen:

Dien ik mij aan te melden bij Dienst Belastingen van Stad Gent?

Net zoals elke andere Vlaamse Kunststad, heft Stad Gent een stedelijke belasting op het verstrekken van toeristisch logies. In Gent is dit beperkt tot alle personen vanaf 18 jaar. Dit is een stedelijke inkomst die het algemeen stedelijk beleid ten goede komt. Hiermee investeert Stad Gent in zijn aantrekkelijkheid en aanbod. Dat komt uiteindelijk de gehele gemeenschap ten goede en bezorgt de bezoeker een onvergetelijke beleving. 

Elke uitbater dient zich hiervoor aan te melden bij Dienst Belasting van Stad Gent

Heb je hierover nog vragen, dan kan je contact opnemen met de Dienst Belastingen:

Heeft de uitbating van een toeristisch logies gevolgen voor mijn belastingsaangifte?

Het spreekt voor zich dat je als uitbater van een toeristisch logies in orde bent met de aangifte van personen- en bedrijfsbelasting. Ook als je een inkomen verwerft via het verschaffen van toeristisch logies in de deeleconomie (digitale platformen zoals airbnb) dien je in regel te zijn met de belastingwetgeving. 

Informeer je goed via jouw boekhouder en/ of FOD Economie over de correcte procedures bij de aangifte.