Statistieken hebben zelden ongelijk: de rankings van het ICCA (International Congress and Convention Association) wijzen uit dat Gent, na Brussel, dé congresstad van België is. Met zijn tientallen onderwijsinstellingen, vele onderzoekscentra en verschillende kennisclusters mag Gent zich dan ook terecht tot de Belgische Capital of Knowledge kronen. Bovendien blinkt Gent nationaal én internationaal uit binnen diverse sleutelsectoren, die variëren van de kunstsector tot de agro- en voedingsindustrie. Afhankelijk van jouw sector dus een sterke meerwaarde voor jouw congres!

1. Gent telt niet een, maar twee wereldvermaarde universiteiten

Met zijn 200 opleidingen is de Universiteit Gent, of kortweg UGent, de grootste onderwijsinstelling die Gent te bieden heeft. Ook internationaal doet de universiteit het goed: de UGent mag zich volgens de Shanghai-ranking bij de top 100 beste internationale universiteiten rekenen, waarbij de faculteit Diergeneeskunde zelfs al jarenlang de wereldwijde kroon strijkt.

Maar in Gent is nog een andere universiteit aanwezig met twee volwaardige faculteiten: de Katholieke Universiteit Leuven of KU Leuven. Trouwens, ook zij wisten een plekje in de top 100 van de Shanghai-ranking te veroveren.

2. En een heel aantal internationaal gerenommeerde onderwijsinstellingen

De AUGent, Associatie Universiteit Gent, neemt naast zijn gelijknamige universiteit ook nog de Artevelde Hogeschool, Howest en HoGent (Hogeschool Gent) onder zijn vleugels. Op de Technologiecampus net buiten de stadsring huizen de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en de opleidingen van hogeschool Odisee. Ook de Vlerick Business School, de oudste business- en managementschool van Europa, heeft connecties met beide universiteiten en is gevestigd in hartje Gent.

Maar ook als artistieke hub hoeft Gent niet onder te doen: Het KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) en conservatorium, een onderdeel van HoGent, en LUCA School of Arts, die zijn campussen deelt met de architectuurfaculteit van KU Leuven, werken vaak samen met het kleinere HISK (het Hoger Instituut voor Schone Kunsten). De IOA (International Opera Academy), mét prestigieuze en internationale opleidingen, en het Orpheus Instituut, het toonaangevende Europese centrum voor artistiek muziekonderzoek, vervullen het rijtje van artistieke hogeronderwijsinstellingen in Gent.

Hoe breed en divers deze instituten ook mogen zijn, toch hebben ze allen één iets gemeen: connecties tot ver buiten de landsgrenzen. Of het nu om hun onderzoek, studies of alumni gaat, elke instelling bezit een waaier aan internationale erkenningen en prestiges.

3. De belangrijkste Vlaamse researchcentra zijn gevestigd in en rond Gent

De centrale ligging, vlotte bereikbaarheid en veelzijdige kennisconcentratie maken van Gent de perfecte uitvalsbasis voor diverse Vlaamse researchcentra.

Het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) is verbonden aan de vijf Vlaamse universiteiten, maar heeft zijn hoofdkwartier in het Technologiepark van Zwijnaarde, Gent. Met wetenschappers uit 70 verschillende landen is het VIB een internationaal erkend paradepaardje. In Gent werkt men o.a. samen met het UZ en bijhorende CRIG (Cancer Research Institute Ghent). Goed om weten: het VIB bezit een eigen afdeling die wetenschappelijke conferenties organiseert. Ideaal dus om bij hen zowel biotechnologische als organisatorische kennis op te doen.

In datzelfde technologiepark vestigden zich ook de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en SIM Flanders (Strategic Initiative Materials).

Vervolgens is er het ILVO, het Vlaams instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, bestaande uit vier units en zes living labs. Ook hier moet je de link met UGent niet ver gaan zoeken: het ILVO verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek naar duurzame landbouwoplossingen voor de toekomst.

De Gentse afdeling van het Agentschap Onroerend Erfgoed tenslotte, vind je naast het Sint-Pietersstation. En op de bovenste verdieping van de Krook, de stadsbibliotheek van Gent, zit de cluster ‘Digitale technologie en transformatie’. Deze bestaat uit imec Gent en het BHIC (BlueHealth Innovation Center).

4. Gent is een vruchtbare bodem voor de doorstroom en toepassing van kennis

De Gentse kenniscentra mogen dan wel met elkaar verweven zijn en internationale erkenning genieten voor hun onderzoek. Als er geen mooie toepassingen uit voortkomen, is dat een gemiste kans.

TTO’s (Technology Transfer Offices) staan in voor de kennis- en technologietransfer van universiteiten en geassocieerde hogescholen naar private en publieke partners. Zo heeft de AUGent een eigen TechTransfer, die de link tussen de academische en industriële wereld vormt en waaruit in de loop der jaren al talrijke spin-offs zijn gegroeid.

Daarbovenop is Gent dankzij zijn vooruitstrevend ondernemersklimaat en beleid een ideale voedingsbodem voor start-ups en scale-ups. Gentse ondernemers zijn divers en origineel, net als hun geliefde stad.

5. De stad legt sterke focus op zijn sleutelsectoren

Gent wil niet in alles een beetje goed zijn, Gent wil vooral internationaal uitblinken. Mede dankzij het stadsbeleid ligt er dan ook een grote focus op volgende key industries: (bio)technologie, onderwijs, medische en farmaceutische ontwikkelingen, agro- en voedingsindustrie, IT en smart city, kunst en cultuur. Ook groene en circulaire economie staat hoog op de agenda. Voor al deze opgesomde vakgebieden én industrieën is Gent de ideale voedingsbodem voor het verzamelen en verspreiden van vernieuwende kennis.

6. Gent barst van geconcentreerde en nabije kennis

Gent telt meerdere, makkelijk bereikbare, kennisclusters op zijn grondgebied: van biotechnologie tot farma en cultuur, meteen ook de sleutelsectoren. Daarnaast heb je nog de Gentse cluster voor industrie, transport en circulaire economie in de North Sea Port. En iets verder weg: de cluster voor blauwe economie in Oostende.

Jouw congres hoort gewoonweg thuis… in Gent.

Het mag duidelijk zijn, Gent is een fenomenaal kenniscentrum. Met twee verschillende universiteiten, zo’n tiental hogeronderwijsinstellingen, diverse researchcentra, spin-offs, talloze onderlinge kruisbestuivingen en meerdere kennisclusters is het dé plek waar veel kennis ontspruit, groeit… en dus gerust gedeeld mag worden. Niet alleen nationaal, maar uiteraard ook internationaal. Gent is dan ook, na Brussel, de grootste congresstad van België!

Geïnteresseerd in wat Gent jouw congres te bieden heeft? Neem dan beslist contact op.

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend

Mail ons