112 is het algemene nummer dat in alle Europese lidstaten geldt om brandweer, medische en politionele hulp te contacteren: 7/7, 24 uur op 24.

112                         
Ambulance/Brandweer/Politie

+32 9 266 61 11     
Algemeen telefoonnummer politie Gent

+32 2 475 44 99     
Child Focus België

+32 70 245 245      
Antigifcentrum België

+32 78 15 10 20     
De Druglijn België

+32 800 99 533      
Holebifoon België