In zijn bouwaanvraag vroeg de Duitse graaf Emmanuel Ignace d'Hane in 1767 toelating om de gevel van zijn woning, gelegen in de Veldstraat, te verbouwen tot meerder ciraet onser stadt. Het resultaat is een prachtige voorgevel in typisch Gentse rococo. In 1815 verbleef de Franse koning Lodewijk XVIII in dit gebouw.

Rondleiding

Museum Arnold Vander Haeghen + Hotel d'Hane Steenhuyse: donderdag, vrijdag en zaterdag om 14.30 uur. Samenkomst in het Poortgebouw van het Museum Arnold Vander Haeghen.

Boekjebezoek

Via deze link kan je je bezoek online aanvragen. Het team van BOEKjeBEZOEK informeert je dan zo snel mogelijk over de concrete reservatie van je bezoek. 

Info voor groepen

Van maandag tot donderdag enkel voor groepen na reservatie.

Praktische informatie