Gent bruist. Niet alleen van de studenten, maar ook van cultuur. Getuige het aanbod grote en kleine theaterproducties. De stad telt een paar theaterhuizen waar je mooie voorstellingen kunt meepikken, en er zijn ook cultuurevenementen die theatertalent samenbrengen in een boeiend programma.