Artikel 1 

Bij de reservatie van een overnachting bij één van de Gentse Hotels in onderstaande lijst

die rechtstreeks werd geboekt door de hotelgast

  • op de hotelwebsite van het desbetreffende hotel
  • telefonisch via het onthaal van het desbetreffende hotel

op een datum die valt na de lancering van de eerste clip in de reeks van Gent Holidayland (lancering op 26/06/2020 14h00 CET)

zal door het hotel, per gereserveerde persoon een gratis ticket geschonken worden voor ‘Lights on Van Eyck’ (hierna LOVE genoemd). Dit ticket wordt automatisch door het hotel aan de hotelgast bezorgd bij het inchecken.

Artikel 2

De actie loopt tot einde van de voorraad van de tickets.

 

Artikel 3

Een kamerreservatie (en dus het eigendom van het geschonken LOVE ticket) wordt pas definitief beschouwd bij aankomst van de gast in het hotel. Op dit moment worden de aangeboden tickets eigendom van de hotelgast.
 

Artikel 4

Het ticket van LOVE kan op een vrij, door de hotelgast gekozen, moment gebruikt worden of overgedragen worden aan een derde naar keuze.
 

Artikel 5

Indien de hotelgast afwijkt van deze algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene actievoorwaarden, ook al hebben wij niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze afwijking. 
 

Artikel 6

De aankomstdatum is bindend en moet stipt nageleefd worden. Bij niet komen opdagen of annulatie van de kamerreservatie behouden wij ons het recht voor om het LOVE-ticket aan een andere gast, die aan de actievoorwaarden voldoet, toe te kennen. Bij annulatie zal het ticket onmiddellijk worden gedesactiveerd.
 

Artikel 7

Binnen elk deelnemend hotel gelden de eigen reservatie- en annuleringsregels en die zullen altijd voorrang krijgen op deze specifieke actiegebonden voorwaarden. 
 

Artikel 8

Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden en de actie valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Gent. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch recht.
 

Artikel 9

Er zal geen communicatie gevoerd worden met onze partner LOVE, over de geschonken tickets, over de voorwaarden noch over andere aspecten van deze actie.