Na de vernieling van hun abdij in Drongen in de 16de eeuw bouwden de norbertijnen deze laatgotische kapel, die tot dan als refuge fungeerde, uit tot een voorlopige abdij en bleven er tot het einde van de 17de eeuw. Onder de Franse bezetting werd de kapel een opslagplaats.

Nu is de kapel alleen open voor tijdelijke tentoonstellingen of evenementen. De glasramen zijn van kunstenaar Wim Delvoye.