Eeuwenlang vormden gigantische poorten de toegang tot de stad. Nu zijn ze verdwenen en vind je op die plaatsen dynamische en kleurrijke stadswijken. Deze tentoonstelling laat je zien wat er de voorbije twee eeuwen gebeurde en hoe de stad werd gevormd en hertekend. Je leert meer over de geschiedenis van deze poorten en hun bloeiende buurten.

De stadspoorten waren ooit een belangrijk deel van de stad. Het waren plaatsen waar beslist werd wie de stad in mocht en wie niet, wie 's avonds opnieuw de stad uit moest, welke tol je moest betalen, wie 'vreemdeling' en wie 'poorter' was. Hier borrelden nieuwe ideeën op, vonden geheime ontmoetingen plaats en groeide de stad organisch.

In 1860 verdween het stedelijke tolrecht in België en veranderde dit. In Europa verschoven de bevoegdheden op het vlak van migratie, fiscaliteit en justitie van steden naar het nationale niveau. De stadsomwalling en -poorten verdwenen en maakten plaats voor nieuwe buurten: ook 'poortwijken' genoemd. Deze wijken werden kleurrijke aankomstplaatsen voor migranten en dynamische draaischijven voor de stad. In Gent gaat het om de Brugse Poort, Rabot, Muidepoort, Dampoort, Heuvelpoort, Kortrijksepoort, de Brusselsepoort en de Sint-Lievenspoort.

De informatie gaat verder onder de afbeeldingen.