De fontein op de Charles De Kerchovelaan dateert van 1898 en brengt hulde aan de liberale burgemeester Charles De Kerckhove, die van 1857 tot 1882 de stad Gent bestuurde. De prachtige zuil in het midden van de Charles de Kerckhovelaan staat te midden van een sierlijke waterpartij en fonteinen die de vier belangrijkste Gentse waterlopen symboliseren.

Het borstbeeld van Charles De Kerchove prijkt aan de kant van de Kortrijksesteenweg. De vier koppen op de fontein duiden op de vier stromen, namelijk Schelde, Leie, Lieve en Rietgracht. De drie maagden onder het borstbeeld staan voor onderwijs, industrie en schone kunsten. Bovenaan de zuil zie je een vrouw op één been, wat wijst op onsterfelijkheid en onoverwinnelijkheid.

In 2017 werden enkele grote en kleine herstellingswerken aan de fontein uitgevoerd. Zo zijn de inscripties in ere hersteld, werden de oude verflagen verwijderd en vervangen door een nieuwe beschermingslaag, werden de kuipen hersteld met een waterdichte bezettingsmortel, en werd de blauwe hardsteen hersteld.

Daarnaast werd de vernieuwde fontein voorzien van enkele technologische snufjes, die leiden tot een minimale waterverspilling en is de fontein vanop afstand regelbaar. Ook de verlichting werd vervangen door energiezuinige leds.