In het Gentse stadscentrum bieden 15 parkings bijna 9.000 parkeerplaatsen aan.
Daarnaast kan je ook op straat parkeren, maar let op, Gent bestaat uit 5 autovrije gebieden die samen de voetgangerszone vormen. Als je met een gemotoriseerd voertuig in de voetgangerszone moet zijn, heb je altijd een vergunning nodig om er te rijden. Zo vermijd je een boete. Parkeren op een openbaar domein in de voetgangerszone is niet toegelaten.

Kom je met je eigen wagen of een huurwagen naar Gent en wil je gebruik maken van de hotelparking (in de voetgangerszone)? Geef dan bij reservatie jouw nummerplaat door. Het hotel zorgt er dan voor dat je het autovrije gebied met de wagen binnen kan. 

Bereik­baar­heid tij­dens Gent­se Fees­ten

Tijdens de Gentse Feesten (19-28 juli) gelden er andere verkeers- en parkeerregels. Bekijk alle info hier vooraleer je vertrekt.

Bekijk hier de gewijzigde situatie

Gent heeft een lage-emissiezone

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, geldt de Gentse binnenstad (het gebied binnen de ring) als een lage-emissiezone (LEZ). Het merendeel van de betalende parkings ligt binnen de lage-emissiezone, met uitzondering van parking Gent Zuid (P3), parking Ledebergparking Gent-Dampoort, parking Het Getouw en parking Gent-Sint-Pieters.

Lage-emis­sie­zo­ne (LEZ): regi­streer je voer­tuig en ver­mijd een boe­te.

De euronorm en het brandstoftype van je voertuig bepalen of je de binnenstad van Gent mag inrijden of niet. Propere wagens mogen de stad binnenrijden, vervuilende wagens moeten betalen. Mag jouw voertuig binnen, maar heb je geen Belgische of Nederlandse nummerplaat? Dan moet je ALTIJD registreren! 

Kom hier alles te weten over de lage-emissiezone

Parkeerzone Korenmarkt

Parkeerzone Veldstraat

Parkeerzone Vrijdagmarkt

Parkeerzone Zuid-Reep

Sint-Pietersplein

Gent-Dampoort

Gent-Sint-Pieters

Ledeberg

Het Getouw

Par­ke­ren op straat

Ook parkeren op straat is mogelijk. Er bestaan verschillende tariefzones. Veel straten in de stad voorzien parkeerplaatsen voor bewoners.

Alle info vind je hier.