Op nogal wat plekken in de wereld krijgen de overledenen de beste grond toebedeeld. Begraafplaatsen zijn plekken van rust en schoonheid, en dat is in Gent niet anders. De Arteveldestad telt een aantal laatste rustplaatsen die een wandeling waard zijn. Je ervaart er stilte – een welkome afwisseling in een stadsomgeving – en droomt de spannendste verhalen bij elkaar over de namen die voorbijkomen.