De spits van de Sint-Michielskerk had hoog boven alle andere moeten uitsteken, maar de geschiedenis heeft er anders over beslist: het geplande 134 meter hoge 'monument van de zegepraal' is op 46 meter blijven steken.

De bouw van deze laatgotische kerk startte vermoedelijk in 1440, maar werd merkwaardig genoeg pas in 1825 afgerond. Een ontwerp uit 1662 plande een 134 meter hoge toren (ter vergelijking: die van de St.-Baafskathedraal meet slechts 89 meter), maar wegens geldgebrek werd dat ambitieuze plan nooit uitgevoerd. Wat een monument van de zegepraal met majestueuze spits had moeten worden, strandde op een schamele 46 meter en een plat dak. Op zich een gelukkige samenloop van omstandigheden, want later ontdekte men grote problemen met de grondstabiliteit van de kerk: een groter gewicht kon de locatie wellicht nooit dragen. 

Wist je dat: de brouwersgilde, de voornaamste sponsor van deze kerk, aan de opstandelingen tijdens de Beeldenstormen gratis bier bood, in de hoop hen af te leiden van het vandalenwerk en zo het interieur van de kerk te redden.

Verborgen kunstwerken

In de kerk bevinden zich talrijke schilderijen en beelden van bekende meesters. Één van de meest befaamde werken van de Vlaamse schilderkunst tref je hier aan: Golgotha van Anthony Van Dyck (1599-1641). De schilder schilderde dit werk in 1630 voor de Sint-Michielskerk. Het schilderij toont Christus aan het kruis, geflankeerd door Maria, Johannes, Maria Magdalena en enkele soldaten. 

Een bijzonder kunstwerk bevindt zich in de kapel van de Broederschap van Loreto. Het marmeren beeldhouwwerk van Maria met het kind Jezus werd vervaardigd door Rombaut Pauwels (1625-1692). Geïnspireerd op het gelijkaardige beeld van Michelangelo (1475-1564) dat tentoon staat in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge.

Monu­men­ta­le Ker­ken Gent

De vzw Monumentale Kerken Gent tracht het patrimonium en cultureel erfgoed van de Gentse centrumkerken toegankelijk te maken voor het brede publiek. 

Kom meer te weten over de werking van vzw MKG

Monu­men­ta­le Ker­ken Gent

De Gentse horizon wordt gekenmerkt door de vele kerken en hun torens. Deze brochure neemt je mee naar de negen Monumentale Kerken van Gent. Je ontdekt meer over hun rijke geschiedenis en de vele kunstwerken die ze herbergen. 

5 verschillende taalversies: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans

Deze brochure is ook op papier verkrijgbaar in het infokantoor.

De informatie gaat verder onder de afbeeldingen.