Dit Fietspunt van De Fietsambassade bevindt zich net achter het station Gent-Sint-Pieters.

Heel gemakkelijk voor mensen die met de trein in Gent aankomen. Je kunt er een fiets huren en je fietsbanden oppompen.