Deze tentoonstelling onderzoekt de gelijkenissen en verschillen tussen het aankoopbeleid van Jan Hoet,oprichter van S.M.A.K., en dat van verzamelaarskoppel Roger en Hilda Matthys-Colle. Dr. Roger Matthys stond mee aan de wieg van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), die ijverde voor een eigen museum en zelf ook kunst aankocht. Als voorzitter had Matthys veel invloed op het aankoopbeleid van de V.M.H.K. Zijn privécollectie omvatte heel wat werken van kunstenaars die werden tentoongesteld of aangekocht door het museum. Beide collecties zijn nauw met elkaar verweven en vullen elkaar aan.

De Collectie Matthys-Colle omspant vijftig jaar. In een vroeg stadium kocht Roger Matthys werk van kunstenaars en dit zowel voor zijn privécollectie als de V.M.H.K. Hij beperkte zich niet tot één bepaalde stroming maar verzamelde een gecondenseerd overzicht van de kunstgeschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw 

In 2020 kreeg het S.M.A.K. 39 werken in langdurige bruikleen, die de basis vormen voor deze tentoonstelling. Beide collecties bezitten/bezaten ooit werk van elke kunstenaar in de tentoonstelling.

De archieftentoonstelling op de bovenverdieping gaat dieper in op de Collectie Matthys-Colle en op de figuur van Jan Hoet, terwijl je in de ruimte van de Vrienden van S.M.A.K. een selectie ontdekt van kunstenaars die vertegenwoordigd waren in de Collectie Matthys-Colle en uitgegeven werden door de V.M.H.K.

De informatie gaat verder onder de afbeeldingen.