Wat als van Eyck ons niet zozeer laat zien, maar laat horen? Wat als zijn werken niet aansturen op kijken, maar diagrammen zijn die geluiden capteren?

Van Eyck verheft het zien tot het meest problematische zintuig: wat je denkt te zien, is een fantasie van het horen. De figuren op zijn werken zien niks, maar horen des te meer. Alsof Van Eyck de onzichtbaarheid van klank en geluid weet om te zetten in bedrieglijke verschijningen.

In een uniek, muziektheatraal concert exploreert Björn Schmelzer, artistiek leider van GRAINDELAVOIX, samen met vier van zijn zangers en licht- en klankvirtuozen Koen Broos, Margarida Garcia en Alex Fostier de hoorbare binnenkant van de revolutionaire Vlaamse meester.