Dubbelgangers, onzegbare liefde, onhoorbare klank: zo vatte de raadselachtige kunsthistoricus Gerard Van den Acker zijn visionair onderzoek over Jan Van Eyck samen. Björn Schmelzer en graindelavoix delven naar het mysterieuze leven en werk van hun trouwe vriend Van den Acker, wiens vroegtijdige dood een abrupt einde maakte aan een beloftevol en opzienbarend van Eyck-onderzoek.

‘Van Eyck Diagrams’ is een muziektheatrale séance en een eresaluut aan een frenetiek genie, maar ook een re-enactment van diens onvoltooid levenswerk. In aanwezigheid van het publiek wordt het ondoordringbare Van Eyck-archief van Van den Acker ontsloten: zijn eindeloze reeks plannen en schetsen, de obsessieve commentaren van de kleinste en vaagste details en Van Eycks iconoclastische bezegeling van het begin en het einde van de kunst. De nachtelijke gesprekken, de vele zwijgzame maar niet minder muzikale uren in de studeerkamer van deze unieke kunsthistoricus worden herbeleefd tot aan het rampzalige einde: Van den Ackers wanhopige bezoek aan het graf van Hubert van Eyck in Gent. Niet in beelden, maar in een parallelle, muzikale wereld kan het universum van Van Eyck volgens Van den Acker worden herschapen.

  • Zangers/performers: Andrew Hallock, Albert Riera, Marius Peterson, Arnout Malfliet, Margarida Garcia, Björn Schmelzer
  • Concept/artistieke leiding: Björn Schmelzer
  • Dramaturgie/scenografie: Margarida Garcia
  • Live electronics: Lee Patterson
  • Licht: Koen Broos
  • Geluid: Alex Fostier
  • Beeld: Bert Timmermans

 

Van Eyck Diagrams is een coproductie van De Bijloke Muziekcentrum en KunstFestSpiele Herrenhausen. Deze productie kwam tot stand in het kader van OMG! Van Eyck was here met steun van Stad Gent.