Wat nu het kleinste café van Gent is, was vroeger het pensenhuis, waar de minder begoeden zich ingewanden konden aanschaffen.

Die mochten om hygiënische redenen niet in het Vleeshuis zelf worden verhandeld. De naam van het café verwijst echter naar de functie van de achtergevel. Daar wachtten veroordeelden op de uitvoering van hun straf. 

18-eeuws bruin café en tevens het kleinste café van Gent, non-stop café sinds 1776. 

  • Het terras is groter dan het café.
  • Twee historische kelderzalen voor feesten, ook weer groter dan het eigenlijke café.
De informatie gaat verder onder de afbeeldingen.