Deze wandeling start aan de brug over de Leie aan de Kongostraat/Minnemeers en eindigt aan de Schipperskaai. Ze leidt je door de Heilig-Kerst wijk en de Oude Dokken waar je de geschiedenis van deze voormalige havenwijk verkent aan de hand van restanten in het straatbeeld en de straatnamen die verwijzen naar de scheepvaart, de haven en de textielindustrie.

10 km - 13 400 stappen

opgelet: wegens de bouw van de Verapazbrug is de Fohrstraat niet toegankelijk en dien je de omleiding te volgen. 

Van laken tot katoen

Dat gebeurt al meteen in de Blekersdijk. Blekers verhelderen linnen en garens, aanvankelijk op een bleekweide, later meer industrieel in blekerijen. Denk je bij het doorwandelen van de Huidevetterskaai even aan het harde werk van deze leerlooiers, die in de Middeleeuwen ontvleesde, schoongemaakte runderhuiden bewerkten?

Scharesliep

In de Sleepstraat woonden de scharenslijpers van Gent. Daarom heette ze Slijpstraat. Vandaag zijn er tal van Turkse restaurants gevestigd.  

Sluizeken

Schipperskwartier

De boeg van het schip Rihera trekt de aandacht op het plein vóór de Sint-Salvatorkerk. Dat was de kerk van de binnenschippers. De kerk is beter bekend als Heilig Kerst, zo heet ook de hele wijk. Tot 1999 maakten de dokken waar schepen aanmeerden (vandaag de Oude Dokken), deel uit van de zeehaven. Naarmate schepen groter werden, werden ruimere dokken aangelegd, verder weg van het stadscentrum.

Winkelen

De Sint-Salvatorstraat was ooit de drukste winkelstraat van deze volksbuurt. Aan de achterzijde van de winkels in deze straat werden de schippers bediend. Er werd zelfs gezegd dat de winkeliers meer verdienden aan de achterkant van hun winkel dan aan de voorkant.

Het winkelcentrum Dok Noord staat op een negentiende-eeuwse industriële site. Waren hier gevestigd:

  • Het ‘Etablissement du Gaz’ dat de openbare verlichting van Gent verzorgde vanop deze plek
  • ACEC (het logo bleef bewaard)
  • Pauwels Trafo dat tot 2005 transformatoren produceerde
Winkelcentrum Dok-Noord

Naar zee

De Sassevaart verbindt Gent sedert 1547-1549 met de Schelde en dus met de zee. Die verbinding was een aloude Gentse wens. ​​​​​In 1823 besliste koning Willem I om de Sassevaart te verlengen naar Terneuzen. Van toen af heet de vaart het Kanaal Gent-Terneuzen.

Zeppos

Wie herinnert zich niet de legendarische scène waarbij Kapitein Zeppos met zijn amfibiewagen over Gentse wateren reed in 1968? Zijn avontuurlijke tocht eindigde hier aan de Oude Dokken. Het wijkparkje aan het Houtdok werd dan ook naar hem genoemd. De bewoners kregen inspraak bij de naamgeving.

Houtdok

Uitkijken over Oude en Nieuwe Dokken

De groene havenkraan op de westelijke oever krijgt een uitkijkplatform. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht over de dokken. Aan de Schipperskaai, een nieuwe kade voor woonboten, wijzigt de naam in “De Nieuwe Dokken” van Gent. Sogent bouwt er een nieuwe woonwijk voor zo’n 400 gezinnen. Wandelkades rondom de Oude Dokken vormen een aantrekkingspool.

Groene havenkraan

Spitstechnologie

Wist je dat de Bataviabrug een technologisch hoogstandje is? Ze heeft een bewegend deel op hydraulische pompen dat omhoog gebracht kan worden. Zo kunnen voetgangers en fietsers nog steeds de brug oversteken, terwijl de schepen eronder door varen.

Nieuwe Dokken

Migratie

Nadat hun abdij in Doornzele (Evergem) geplunderd werd tijdens de godsdiensttroebelen in de zestiende eeuw, stichtten de nonnen een nieuw klooster in deze Gentse straat. Vandaar de naam. Je passeert aan  een stedelijk opvanginitiatief voor asielzoekers, dat Verapa heet. Die naam verwijst naar arme Gentenaars die hier in 1843 met het schip vertrokken richting Guatemala. Daar had Leopold II een gebied, Verapaz, tot kolonie gemaakt. Er werd verteld dat daar goud te vinden was. Een beter leven zoeken, het is van alle tijden.

Weetje: Je passeert nu langs de Logstraat. Wist je overigens dat "een log" een instrument is om de vaart van een schip te bepalen? Het bestaat uit een houten plank, een touw en een lood. Dat touw wordt afgerold. Daarom drukt men de snelheid van een schip uit in knopen. En waarin worden alle navigatiegegevens genoteerd? Juist... 'een logboek'. 

Op ver­ken­ning langs de oude en nieu­we dok­ken van Gent

Deze wandeling leidt je door de Heilig-Kerst wijk en de Oude Dokken waar je de geschiedenis van deze voormalige havenwijk verkent aan de hand van restanten in het straatbeeld en de straatnamen die verwijzen naar de scheepvaart, de haven en de textielindustrie.

Op stap met een gids?

Bekijk hier het volledige gidsenaanbod van Gent