In de 11e eeuw stond op deze plaats een houten kerk, gewijd aan de heilige Jacobus. Een eeuw later verrees hier een romaanse kerk. In de daaropvolgende eeuwen vonden verschillende verbouwingen, verwoestingen en uitbreidingen plaats.

Sinds haar ontstaan is de kerk een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. Aan de hoofingang van de kerk zie je een Sint-Jacobsschelp op een van de vloerstenen. De Sint-Jacobsschelp verwijst naar de apostel Jacob die begraven is in Santiago de Compostella. Daar kon men vroeger veel van deze schelpen vinden. Ze markeert de vertrek- of etappepunten op de bedevaart naar Santiago de Compostella. 

Het interieur is een combinatie van romaanse en barokke elementen en kunst. De kerk heeft een uniek Van Peteghem-orgel en was een ontmoetingsplaats voor de gilden. Je kunt er tal van schilderijen bewonderen en vindt er ook het praalgraf van Jan Palfijn, uitvinder van de verlostang.

De Sint-Jacobskerk is nu een cultuurkerk waar activiteiten in een socio-culturele context plaatsvinden. Het is opnieuw een ontmoetingsplaats waar kunst en cultuur centraal staan, maar het religieuze aspect niet vergeten wordt.

Het plein Bij Sint-Jacobs en het café Trefpunt zijn het eigenlijke epicentrum van de wereldberoemde Gentse Feesten, het jaarlijkse volksfeest dat midden juli de zomer écht laat beginnen in Gent. 

Monu­men­ta­le Ker­ken Gent

De vzw Monumentale Kerken Gent tracht het patrimonium en cultureel erfgoed van de Gentse centrumkerken toegankelijk te maken voor het brede publiek. 

Kom meer te weten over de werking van vzw MKG

Monu­men­ta­le Ker­ken Gent

De Gentse horizon wordt gekenmerkt door de vele kerken en hun torens. Deze brochure neemt je mee naar de negen Monumentale Kerken van Gent. Je ontdekt meer over hun rijke geschiedenis en de vele kunstwerken die ze herbergen. 

5 verschillende taalversies: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans

Deze brochure is ook op papier verkrijgbaar in het infokantoor.

De informatie gaat verder onder de afbeeldingen.