Ghent is a city of water thus ideal to visit by boat. You can dock in no less than five marinas, the most recent of which is the Portus Ganda.

More and more visitors are finding their way to Ghent across the water. The water is the extra authentic touch of Ghent. It runs through the entire city. 

The city’s berthing docks and yacht marinas are the perfect base for a wonderful trip along the Belfry and the beguinages, across bumpy squares and alleys and through impressive museums, spiced up with a mix of trendy design and surprising city festivals. 

Marinas and public toilets in Ghent 

If you have your own boat you can easily reach Ghent via the Lys river, the Scheldt, the Ghent-Terneuzen Canal and the Ghent-Ostend Canal. Below you can find the sailing map. 

The waterways payment receipt

Click here for the waterways payment receipt: who needs it and where is it on sale? 

Veelgestelde vragen over varen in Gent

Hoe kan ik Gent bereiken met een boot?

Wie over een eigen boot beschikt, kan Gent gemakkelijk bereiken via de Leie, de Schelde en de kanalen Gent-Terneuzen en Gent-Oostende. Bekijk hier waterwegkaarten.

Opgelet: buitenlandse pleziervaartuigen hebben een waterwegenvignet nodig om de waterwegen op te varen.

Waar mag ik varen in Gent?

Het varen is op Gentse binnenwateren overal toegelaten, maar varen in de (toeristische) binnenstad wordt afgeraden omwille van de beroepsvaart (stadsrondvaarten) die er plaatsvindt. Er zijn bovendien heel wat alternatieve vaartrajecten mogelijk, buiten het stadscentrum. Ook varen op de Lieve wordt afgeraden omdat deze waterweg te smal en onveilig is. Enkel de beroepsvaart, m.a.w. alleen stadsrondvaartboten, varen op de Lieve. Vlotten worden liever niet gezien op de Gentse binnenwateren.

Varen mag met niet-gemotoriseerde vaartuigen (kano, roeibootjes,...) zolang de signalisatie dit toelaat.
Aan de Hoofdbrug (aan het Gravensteen) hangt een bord waarop staat dat doorvaren verboden is, met uitzondering van de beroepsvaart. Er mogen dus geen particuliere vaartuigen voorbij deze brug varen. Er mag aan het Gravensteen ook niet aangemeerd worden.

Indien je wil varen met een gemotoriseerd vaartuig,  moet je contact opnemen met de Scheepvaartpolitie.
Zowel de boot als de schipper moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voor de wateren buiten Gent moet je contact opnemen met De Vlaamse Waterweg.

Zijn er jachthavens in Gent?
Zijn er sluizen in de Gentse binnenstad?

Ja, zo kunnen bootjes helemaal rond Gent varen.

De Scaldissluis 
Een sluiswachter opent en sluit de sluis manueel:

  • Weekdagen en op zaterdag: open om 9 uur, 13 uur en 15 uur.
  • Zon- en feestdagen: open om 13 uur en om 14 uur.

De Sint-Jorissluis
Dezelfde sluiswachter opent en sluit ook deze sluis manueel:

  • Weekdagen en op zaterdag: open om 10 uur, 14 uur en 16 uur.
  • Zon- en feestdagen: open om 14 uur en om 15 uur.

De meest actuele bedieningstijden kan je hier bekijken.

Zijn er slipways in Gent?

Aan de jachthavens bij Langerbrugge en bij de Snepdijk kunnen boten te water gelaten worden aan een slipway.

Mogen watersporters (kano,...) varen op de Gentse binnenwateren?

Individuele watersporters mogen varen op de rivieren, maar grote groepen of organisatoren van evenementen moeten toestemming vragen aan De Vlaamse Waterweg

Gelieve steeds rechts te varen en rekening te houden met de andere waterweggebruikers. Ga nooit dwars met je boot op de waterweg liggen!

Mogen groepen watersporters (kano,...) varen op de Gentse binnenwateren?

Individuele watersporters mogen varen op de rivieren, maar grote groepen of organisatoren van evenementen moeten toestemming vragen aan De Vlaamse Waterweg. Zo worden er geen grote groepen waterrecreanten meer toegelaten tijdens het broedseizoen.

 

Waar kan ik mijn kano of kajak te water laten?

Je kunt een kano te water laten aan de Gentse Roei- en Sportvereniging vzw, Vissersdijk 1, 9000 Gent.

In- en uitstappen gebeurt het veiligst aan de Krommewalbrug of aan de Baudelokaai.

De watertrappen zijn bedoeld om in- en uit te stappen, maar men mag er niet aanmeren. De trap moet steeds vrij blijven voor andere waterweggebruikers of voor personen die per ongeluk in het water terecht komen.

De scheepvaartpolitie doet regelmatig toezicht op het naleven van deze richtlijnen.

Waar kan ik met mijn kano of kajak aanmeren?

Kano's of kajaks mogen niet onbeheerd achtergelaten worden. De Vlaamse Waterweg verwijdert deze kano’s en kajaks. Het is dus raadzaam een gsm-nummer of telefoonnummer van de eigenaar op het vaartuig aan te brengen.

Je kan jouw kano of kajak wel achterlaten in een jachthaven. Laat deze nooit achter aan een watertrap of kaaimuur.
Er kan hiervoor wel een aanvraag ingediend worden bij De Vlaamse Waterweg, maar deze innames kunnen enkel vergund worden voor evenementen of groepsbezoeken.

Mag ik paddelen op de Gentse binnenwateren?

Paddelen (Stand Up Paddle, SUP) is toegelaten, maar je moet je gedragen naar het scheepvaartreglement met name: de scheepvaart heeft te allen tijde voorrang. Activiteiten op de Watersportbaan zijn de bevoegdheid van de Sportdienst.​