Gent heeft momenteel zeven zustersteden:
  •     Tallinn (Estland, sinds 1982)
  •     Kanazawa (Japan, sinds 1971)
  •     Wiesbaden (Duitsland, sinds 1969)
  •     Melle (Duitsland, sinds 1977)
  •     Nottingham (Groot-Brittannië, sinds 1985)
  •     Saint-Raphaël (Frankrijk, sinds 1958)
  •     Mohammedia (Marokko, sinds 1982)

Op regelmatige tijdstippen worden in deze zustersteden allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd, waaraan Gentse burgers en erkende socio-culturele verenigingen kunnen deelnemen. 

Gentse burgers, sportclubs en/of socio-culturele verenigingen kunnen op eigen initiatief of in het kader van uitwisselingsprojecten naar de zustersteden reizen. 

Omgekeerd komen ook tal van (officiële) delegaties naar Gent, onder andere voor studiebezoeken, samenwerkingsprojecten, uitwisseling van know how, deelname aan sporttornooien, enz. 

In samenwerking met derden en andere stadsdiensten worden werkvergaderingen over EU-congressen en andere interne thema's georganiseerd: bestuurlijke organisatie, mobiliteit, duurzame ontwikkeling, enz. 

In het kader van de samenwerking met de zustersteden organiseert de Afdeling Beleidsstrategie en Internationale Samenwerking binnen het Departement Stafdiensten de vertegenwoordiging van het stadsbestuur bij binnen- en buitenlandse colloquia en seminaries. 
Op eenvoudige aanvraag (telefonisch, per brief, via fax of e-mail) kunt u hierover meer informatie verkrijgen bij de staf van het Departement Stafdiensten.